fre
UNDERVISNING
UDVIKLING

Vandbæren er anderledes, nærmere kan man ikke komme. Vandmænd er originale. Deres opfindsomhed, intuition, åndelige bevægelighed og skabende evner gør dem let til livets klovne og outsiders. Selv af deres fjender bliver de beundret for deres intelligens og slagfærdighed. Deres vilje til at reformere og vende alle accepterede værdier på hovedet gør at omgivelserne har svært ved at afgøre, om de bare er underlige, vanvittige eller geniale.

Vandbæren opfatter sig selv som sandhedssøgende og som oplyser i en tid med åndeligt mørke, og omverdenen og samtiden som træg og indskrænket. Vandmanden forveksler ofte viljen til at vende op og ned på alting med genialitet.

Hans bestandige nye forslag vækker modstand og afvises. Tværtimod ansporer det ham til at komme frem med endnu flere planer, projekter og ideer. Han tager nemlig ikke kritik som noget personligt.

Vandbæren har en gruppebevidsthed, han ser mennesket, og sig selv, snarere som en del af menneskeheden end som enkelte individer. Han er humanist til fingerspidserne. Hvis en person ikke forstår ham, skyldes det sandsynligvis, at samfundet har indoktrineret vedkommende. Det animerer Vandmanden yderligere i bestræbelserne på at reformere samfundet og alle dets institutioner.

Vandbæren har brug for at finde et felt, som han så igen kan vende ryggen til, når han opdager, hvor indskrænket det er i forhold til hans eget begavelsespotentiale.

De elsker at beskæftige sig med ny teknologi, for eksempel IT, men kun så længe det ikke bliver til rutine.

Den mandlige vandbærer kan være irriterende, når det drejer sig om parforhold. Hvis du leder efter meget føleri og sværmeri, så hold dig væk fra en vandbærer, det er mere sandsynligt at du vil få langtrukne politiske diskussioner og meget sjældent få hvisket søde ligegyldigheder.

På den anden side, hvis du søger en ven som elsker, gør Vandmanden alle de andre tegn til skamme. Han har en ægte interesse i dig. Forsøg bare ikke den tungt følelsesladede tilnærmelse. Og … køb blomster til dig selv.

Kvindelige Vandbærer har somme tider lige så svært ved at udtrykke følelser som mandlige. Somme tider er følelserne fuldkommen ubevidste og i så fald ser man tilsynekomsten af kulde, fjernhed og reservation i de personlige relationer.
“Bind mig ikke syndromet” er lige så typisk for den kvindelige Vandmænd som for den mandlige.

Vandbæren egner sig til at være kunstner, tekniker, opfinder, psykolog, pædagog, filosof og endog landmand, fordi her kan han føle sig som en af folket.

Landbrug kan dog ikke friste Vandbæren i længden. Hans behov for afveksling og kulturelle adspredelser driver ham til sidst mod byen.

Vandbærer: Den lyse side
Vandbæren er levende, opfindsomme og originale. Alt passer til Vandmanden, og det at være særpræget bekymrer ikke dette tegn; faktisk er Vandmanden altid ude af trit med resten af verden og nyder alt der er anderledes.

Vandbæren er også et af stjernetegnenes lykkeligste excentrikere. Selv om det kan være utroligt vanskeligt at komme tæt på en Vandmand, så er det et Fast tegn og derfor loyal og trofast. Bed en Vandmand om hjælp og du får den øjeblikkelig, som om nødvendigt vil give sin sidste skjorte væk.

Vandbærer: Den dunkle side
Vandmandens personlighed kan være kaotisk og uforudsigelig, stædig og oprørsk, forskruet og trodsig. Det er et tegn, som kan være fuldstændig viet til det at være ukonventionel, alt imens det ubevidst bliver hængende i et stivnet mønster. Det er også et tegn, der kan lukke af til grænsen til kulde, hvilket kan gøre det vanskeligt for andre at omgås dem.

De tager sig ikke af hvad andre tænker, og somme tider blæser de på sociale konventioner til fordel for anarki. Den isolation dette kan medføre, kan komme som en overraskelse for en Vandbærer, da de har vanskeligt ved at indse, at de kan have handlet urimeligt.

vandbærer: Menneskekærlig
Selv om Vandbærernes-karakteren er en af de mest upersonlige og indelukkede, nærer Vandbærer alligevel altid en dyb omsorg og interesse for deres medmennesker. De er også fulde af menneskekærlige idealer, som dog kan forekomme lidt vage, hvilket giver Vandbæren ry for at have hovedet i skyerne.

Vandmand: Kærlighed
Vandbæren er udadvendte, underholdende, intelligente og ofte meget idealistiske; de har mange venner, som spiller en vigtig rolle i deres liv. De er tit loyale og pålidelige, og deres partnere kan let blive misundelige på de nære bånd mellem en Vandmand og dens venner.

De er meget uafhængige, og kan ikke udstå at være bundet. Ikke desto mindre er de trofaste og understøttende i de rigtige forhold. Skønt de virker meget ukomplicerede, skal man ikke tro, at Vandmænd er lette at omgås, da de er uforudsigelige og gerne holder deres partner i uvished.

Vandbæren er ikke meget for at vise deres virkelige følelser. Deres uafhængighed betyder, at det kan være svært for dem at falde til i et forhold. De har svært ved at opbygge tillid, men er me

get trofaste, når et forhold er etableret.

Vandbærer: Erotik
Mange Vandbærere bruger en del tid på at drømme om kærlighed og erotik, og det afspejler sig i deres seksuelle adfærd. Det hævdes ofte at de har svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed. Vandmænd bliver tit tillagt opfindelsen for begrebet fri kærlighed, men det ligger for det meste langtfra sandheden i deres eget sexliv.

Selvom de motiveres stærkt af stemninger, kan de være uden forbindelse med deres egne følelser, da disse er skjult så godt. Når først de har etableret et forhold, kan Vandmandene imidlertid være opfindsomme og til tider endda perverse. De er tit revolutionerende tænkere, og deres seksuelle udfoldelser kan chokere de mere konventionelle tegn.

Aldrig så snart har de opdaget en ny seksuel teknik førend de fascineres endnu mere af en anden. Vandbærernes partnere er tit hypnotiseret af deres fortryllelse, men på samme tid desorienterede af deres åbenbare fjernhed og uafhængighed. Vandmænd er meget pålidelige, uforudsigelige og underholdende elskere.

Vandbærertypen:
Et langt ansigt med en bred pande, en venlig mund og en velformet hovedform. Dette tegn strækker sig fra det tætte og korpulente, til det spinkle og sarte. De har en tendens til at “leve i hovedet”, og er derfor tilbøjelige til at mistro den fysiske, da de især opfatter kroppen som en besværlig hindring for deres mentale beskæftigelser.

Det mest ensartede træk ved Vandbæren er øjnene, som sædvanligvis er vidt åbne og utroligt klare. Deres udtryk er venligt på en uhildet måde, men de kan synes vage og uopmærksomme. Ofte virker det som om de ser en horisont, der ligger langt ude for dødeliges syn, hvilket de måske også kan!

De fører sig frem med en mine af selvbeherskelse. Den fysiske holdning er karismatisk, men ofte på en fjern måde.

Vandbærerd: Ædelsten
Akvamarin – Denne klare, blå eller blågrønne sten giver lethed, munterhed, humor og mod. Den symboliserer venskab og hævdes at kunne lindre stress.

Vandbærer: Helbred
Skader på lægge og ankler, åreknuder, dårligt kredsløb, blodsygdomme, hjertebanken.

Vandbæren er ofte fascineret af spørgsmål om helbredelse, især inden for de nye teknikker. Alligevel kan de let forsømme sig selv. De er simpelt hen for opslugt af deres tanker. Træthed kan føre til manglende koncentration og gøre dem irritable og anspændte.

Andre typiske symptomer for Vandbærere er muskelspændinger og kramper. Dette kan være lang tid undervejs og efterhånden føre til kredsløbs-lidelser, endnu et typisk symptom for Vandmænd. De bliver ofte ubehageligt overraskede når kroppen svigter, og de er vanskelige patienter. Når Vandmænd driver motion, bør de ikke overdrive. Undertrykt vrede kan før til forvirring.

TILBAGE

sdr