fre
UNDERVISNING
UDVIKLING

Astrologisk Terapeut er en ny uddannelse, hvor du ud over en skarp uddannelse, som astrolog, bliver uddannet til at hjælpe klienten ud fra terapeutiske principper og hermed støtte dine klienter mere helhedsorienteret. Varighed: 2,5 år(fem semestre). Der er eksamen på 2, 4 og 5 semester. Det er en diplomeksamen.

Teoretisk er uddannelsen delt op i en astrologisk og en terapeutisk del, men i praksis, er det et parallel forløb.

Astrologidelen Du lære om horoskopets opbygning og sprog, lære om planeter i tegn og huse, arbejde videre med planeternes aspekter, samt lære om dynamikker og temperamenter.      Vi laver astrodrama, hvor vi konkretiserer planeternes energisubstans gennem kreative lege, laver visualiseringsøvelser, lære koncentrationsprincipper og laver skuespil, som kan være eksempler på arketypiske sammenspil mellem menneske.

Du prøver at tegne eller male dine problemfelter og får en snak med psykoterapeuten om, hvordan du selv kan løse problematikker. Året afsluttes med udarbejdelse af et kompendium om, hvad du har lært om dig selv, ud fra et astrologisk synspunkt, og hvor og hvordan - du vil evt. vil ændre dine ubalancer.
Dette er et meget stærkt forløb, hvor du lære astrologi, ud fra dine egne energier i sammenspil med de øvrige studerende.                      

Du skal lære om korrektion, synteser og øve dig i tolkning af personers horoskoper.
Fødselstidspunktet betyder meget, når du skal rådgive en person, ud fra et horoskop. Du lære således en teknik, hvor du ud fra forskellige principper, kan sandsynliggøre en persons fødselstidspunkt. Uden fødselstidspunkt, kan du ikke tolke et horoskop, derfor er denne disciplin - særdeles vigtig.

Du skal øve dig i at lave synteser, altså en astrologisk sammenfatning/overblik over en person og derudfra føre en samtale og rådgivning, som delvist bygger på psykoterapeutiske principper.

Terapidelen Der er tilknyttet en professionel psykoterapeut med en 4.årig diplomuddannelse og egen praktis. Hun vil deltage i de fleste lektioner og give dig de terapeutiske værktøjer.

Uddannelsestart: November 2014

Bestil Brochure

København og Aarhus