fre
UNDERVISNING
UDVIKLING

Det overordnede formål med dette kursus er, at du gennem seriøst arbejde med dig selv, får ny bevidsthed om dine muligheder.

Vi bruger astrologien til at afdække dine stærke og svage potentialer.

Du skal være rede til at være ærlig over for dig selv - specielt når du arbejde med dine svage sider.

Der vil på kurset ske store positive ændringer med din selvforståelse

Du arbejder i grupper på  2 eller 3 personer. Du skal arbejder dig igennem din grundlæggende identitet, kærlighedsevne og følelsesliv, samt din indre kvinde/mand, din indre partner, erhvervsmuligheder og din karma.

 Hvis du har problemer med at udtrykke disse evner, kan en astrologisk analyse præcist fortælle dig, hvordan problemerne er opstået, og vi kan i fællesskab arbejde videre med at ændre dette træk i din personlighed til noget positivt og fremadrettet.

Du kommer til at tegne/male, spille skuespil og være modspiller for de andre kursister og deltage i personlige udviklingssamtaler med skolens psykoterapeut Sanna Hjelm Toxværd.

Du vil virkelig kunne se ændringer i din adfærd og forståelse af din egen rolle i rigtig mange sammenhæng.

Mange af de aktiviteter og metoder, der her indgår, er også en del af 1. semester på uddannelsen, som astrologisk Terapeut.

 

Dette selvudviklingskursus er helt specielt og praktiseres kun her på skolen.