fre
UNDERVISNING
UDVIKLING

Krebsen er kendt som det følsomme tegn. Man bør dog huske, at der findes forskellige måder at være følsom på. Krebsene er følsomme i den betydning, at de er nærmest overfølsomme, når det drejer sig om deres egen person og dens betydning for andre. De er overdrevent afhængige af andre menneskers vurdering af deres person. “Smid ikke gavepapiret ud”, hører du tit en Krebs sige, det kunne jo være, det kunne bruges til noget en skønne dag. Krebsens forkærlighed for at gemme ting er lidt sygelig.

Krebsene er meget moderlige, uanset køn, og holder sit hjem i perfekt orden. Humøret er meget svingende, en dag jublende glad, den næste totalt afvisende.

Krebsen følger havets, månens og tidevandets rytmer, så det er et tegn, der handler om faser, om cykliske forløb. Krebse-mennesket oplever uophørligt igennem sit liv disse ebber og floder i livskraft og kreativitet, i glæde og sorg.

Tegnet er i tættere kontakt med Moder Jords naturprocesser, end noget andet tegn. Mange krebs er faktisk yderst sårbare over for klima og årstidsændringer og går i en form for dvale om vinteren. De kan være lettere deprimerede og sløve eller mangle energi. Og så, når foråret kommer, liver de op igen.

De er modtagelige, fantasifulde, og har en god evne til at indleve sig i andres følelsesliv. De er forstående, tolerante og hjælpsomme, grænsende til selvudslettelse. På trods af, eller måske snarere på grund af deres følsomhed, viser de sjældent deres følelser af frygt for at de ikke vil blive værdsat på den rigtige måde.

Mange Krebse udviser derfor en hård, kompenserende skal. De handler ud fra en følelse af, at retfærdighed må ske fyldest. De kan ikke bære, at andre lider eller kommer galt af sted. Det er den type mennesker, som farer til Sydpolen for at redde pingviner, eller tilbringer fem år i hungersnød ramte egne, fordi de ikke kan udholde at se, verden lider. Hverken mennesker, dyr eller natur går fri af deres medlidenhed.

At dette tegns følsomhed grænser til det sygelige, fremgår vist tydeligt. Det betyder ikke at alle Krebse skal tro, at alt håb er ude. Der er en plads i verden til alle holdninger, adfærd og anlæg.

Krebsen føler sig hjemme i alle situationer og sammenhænge, hvor deres følsomhed, indlevelsesevne og beskyttende adfærd kan komme til sin ret. De befinder sig derfor godt som hjemmearbejdende, institutionsmedarbejdere, jordmødre, psykologer, forfattere eller i restaurationsbranchen. Ligeledes i alle andre erhverv hvor der kræves en stærk indlevelsesevne.

Socialt kan Krebsen være en plage. Egentlig befinder de sig bedst hjemme, og deres konstante behov for personlig, følelsesmæssig kontakt og respons kan være en belastning på udebane. Men Krebsen kan også i kraft af sin humor blive en gevinst for et selskab.

For at kunne udvikle sig må Krebsene overvinde deres generthed.

Krebs: Den lyse side
Når Krebsen er bedst, er de følsomme, venlige og sympatiske med en trang til at pleje og bekymre sig om sine medmennesker, hvilket kommer stærkest til udtryk i hjemmet og familien. De er meget foretagsomme, skarpsindige og også selvsikre.

Når de er i harmoni med deres egen naturs rytme, er de intuitive, fantasifulde og opfindsomme. De ved hvornår de skal nærme sig andre, og hvornår de skal trække sig ind i sig selv for at lade op.

Krebs: Den dunkle side
Krebse har stort besvær med at skelne mellem den hårde, ambitiøse og udadvendte side af deres natur, og den bløde, følsomme og indad skuende del. Det kan skabe store konflikter og humørsvingninger, som gør det umuligt for andre at vurdere, hvordan den noget kontrære Krebs til enhver tid vil reagere.

De har også et dybt mindreværdskompleks og ruger over enhver krænkelse, virkelig eller indbildt. Undertiden udviser de tendens til at se tilbage og klamre sig til fortiden, og kan være et meget dominerende tegn.

Krebs: Beskytter
Krebse-personligheden er yderst beskyttende for en sårbar underside. Der er en hård skal, som udadtil er sej og uigennemtrængelig, men indadtil er Krebsen yderst følsom og omsorgsfuld, selvom det skjules godt for omverdenen.

Krebs: Kærlighed
Følelser spiller en vigtig rolle i Krebsens liv. Skønt de er bange for at blive sårede og altid forsvarsberedte, giver de deres hjerte og sjæl i et forhold og er trofaste, kærlige partnere. Da de er så trofaste, forventer de det samme af deres partner.

De giver meget kærlighed, men kan være besiddende og overbeskyttende. Faktisk kan deres partner føle det, som om han eller hun er ved at blive kvalt, og ikke har noget privatliv. Krebse har ofte svært ved at sige farvel, når forholdet er forbi, og vil sommetider hellere lide end helt at opgive forholdet.

Krebs: Erotik
Krebsens indstilling til erotik er meget lig adfærden hos den krebs, der repræsenterer deres tegn. De nærmer sig aldrig deres mål direkte, men foretrækker en sidelæns krabben. De har svært ved at overvinde en instinktiv berøringsangst.

En kølig skal af tilsyneladende ligegyldighed dækker over et meget lidenskabeligt indre. Når Krebsens kløer får fat, giver de sjældent slip. De er helt klare over deres sårbarhed og åbner sig derfor først på det seksuelle plan efter nøje omtanke. Krebsene glemmer tit deres egne behov i deres omhu for partneren.

Krebsetypen:
Der er to typer af Krebsen. Den ene yderlighed er “nymåne”-typen, med en bønnestage-slank, benet krop og en nærmest rund mave, som minder om en halvmåne. Hovedet kan være uforholdsmæssigt stort, arme og ben næsten for lange til kroppen.

Ansigtet er benet, hovedskallen er stor og panden tilbøjelig til at rage ud over ansigtet. Kindbenene er markeret og høje. Øjnene er små og sidder langt fra hinanden. Underkæben tydelig og hagen er ofte firkantet.

Den anden yderlighed, “fuldmåne”-typen, har en blussende rundhed. Skønt overkroppen er velbygget med brede skuldre og en fyldig brystkasse, kan underkroppen i sammenligning synes uudviklet. Måneansigtet er rundt og åbent med fyldige kinder. Øjnene er store og runde, næsen er kødfuld og munden bred og ujævnt formet.

Krebs: Ædelsten
Månesten og opal – Begge disse strålende, slørede sten minder stærkt om Krebsens styrende planet, Månen.

Krebs: Helbred
Mavelidelser, halsbrand, fedme. Under krabbens hårde skal findes en blød mave. Sådan er det også med Krebsen. Hvor kølige de end kan virke, har de yderst let ved at blive følelsesmæssigt ophidset. Krebsen hersker over maven og fordøjelseskanalen, og Krebsens følelsesbetonede fordøjelsessystem er det område der er mest udsat for bekymring.

De er tilbøjelige til at gemme på tingene, som fører til langvarige spændinger, der igen kan føre til mavesår. Vandophobning er en anden almindelig lidelse, så deres drikkevaner bør holdes under kontrol, ligesom deres spisevaner, da de har en tendens til at spise for meget når de er bekymrede

TILBAGE

 

koe